cover_OdA2-ingles

A Ordem dos Arquivistas: centésimo

Idioma: Português

Acesse a página arquivista.net/ordem


The Order of Archivists: the hundredth

Language: English

On sale: Createspace, Amazon, Kindle version

Synopsis: In a great valley, there lies a huge fortress, nestled between mountains. That fortress houses the greatest archive of the Order of the Archivists, an ancient organization tasked with the mission to keep the records produced and amassed by the realms of that world. There, a young man begins a search for one member of the Order, his mysteriously disappeared uncle. In his journey through the valley, the Archivist’s nephew begins to uncover the link between his family and an ancient legend, the wonders of one of the most respected crafts in the continent and the reality behind some of the fantastic tales told to children throughout the ages.


Ordinul Arhiviștilor: al o sutelea

Limba: Română

Eșantion: ePubGoogle Books

Sinopsis: Într-o vale de vastă suprafață, o colosală fortăreață situată între munți cuprinde cei mai mare arhivă a Ordinului Arhiviștilor, o veche organizație a cărei misiuni este de a salva actele emise și păstrate de către împărățiile acestei lumi. În acest loc, un tânăr a început să-l caute pe unchiul său, un membru al Ordinului care a dispărut în mod misterios. În călătoria sa prin vale, nepotul arhivistului descoperă relația familiei sale cu o veche legendă, minunile din una dintre profesiile cele mai respectate ale continentului și realitatea ascunsă în unele dintre poveștile fantastice de veacuri spuse copiilor.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

*

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.